Isı Geri Kazanım Cihazı

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ortam havasının istenilen seviyelere gelmesi için bir takım termodinamik nedenlerden dolayı özelliğini yitirmesi söz konusu olabilir. Ancak ısı geri kazanım cihazı sayesinde kaybedilen ve atık ısıların %25 ile %95 i arasında geri kazandırmak mümkündür.

Isı kazanım cihazı enerjinin doğru kullanılmasına neden olur ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ancak enerji tasarrufu yapılması demek insan sağlığından fedakarlık yapılması anlama gelmez. Dolayısı ile insan sağlığını riske atmadan, havaları karıştırmadan sağlıklı temiz havanın sağlanarak atık ısıların geri kazanılması ancak ısı kazanım cihazı sayesinde olabilmektedir.

Isı geri kazanımının yapılması için olmazsa olmaz tek bir koşulu vardır. O da enerji atığı bulmak. Havalandırma sistemlerinde atık enerjiler egzoz havası ile atmosferden dışarı atılmaktadır. Atılan bu hava yerine her zaman taze hava içeri alınır. Isı kazanım cihazı uygulamaları için mutlaka egzoz ve  taze hava akımına ihtiyaç vardır. Eğer bu iki koşuldan biri yoksa veya kontrol edilemeyen bir teknik ile havalandırma yapılıyor ise ısı geri kazanım cihazı bir fayda sağlamaz.

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçin

Isı kazanım cihazı ile dışarıdan gelen taze havanın yüklerini yaz aylarında %20-40 Kış aylarında %45-65 arasında azaltmaktadır. Isı kazanım cihazı genel olarak iki kategoriye ayrılmaktadır.

  • Reküperatif Sistem
  • Çapraz akımlı plakalar
  • Isı borulu sistem
  • Rejenaratif Sistem
  • Döner tamburlu
  • Sirkülasyonlu

Isı kazanım cihazı sayesinde yakıt tasarrufu ve verimlilikte etkilidir ve maliyet düşürür. Geri dönüşümlü olduğu için hava kirliliğini ve termal kirliliği büyük ölçüde azaltmaktadır.

Isı kazanım cihazı kurulması ve projesi her yerde her mekana uygulanmayabilir. Bu nedenle uzman mühendislerimiz ile irtibata geçilmeli ve tüm sistem hakkında detaylı bilgi alınmalıdır.